10 mei 2006 door Hugo Louter

Media genieten meer vertrouwen dan overheden

BbconderzoekTer gelegenheid van het congres ‘We Media’ datop 3 en 4 mei in Londen werd gehouden, hebben de BBC en het persbureau Reuterseen onderzoek (pdf) laten houden door GlobeScan naar het mediagebruik en het vertrouwen in de media van burgers van tienlanden: Duitsland, Brazilië, Zuid-Korea, Groot-Brittannië, Rusland, deVerenigde Staten, India, Indonesië, Egypte en Nigeria. Voor het onderzoek werden10.230 mensen ondervraagd.
Bijna driekwart (72 procent) van deondervraagden volgt het nieuws iedere dag op de voet. De televisie (82 procent)en de landelijke of regionale dagbladen (75 procent) worden hierbij het meestvertrouwd.23 februari 2007 door Hugo Louter

Ambtenaren klantvriendelijk?

BalieWe hebben hetallemaal wel een keer meegemaakt: een ambtenaar die je van het kastje naar demuur stuurt, iemand bij de Belastingdienst die bruine boterhammen met pindakaaszit te eten tijdens het beantwoorden van je vraag... kortom, mensen die eenhekel aan hun werk hebben en dat aan zoveel mogelijk anderen willen latenmerken.

Onderzoek van hetblad Binnenlands Bestuur onder ambtenaren wijst uit dat er meestal geen sanctievolgt wanneer een ambtenaar zich niet klantvriendelijk gedraagt. Bijna zeventigprocent van de ambtenaren wordt bovendien niet getraind op klantvriendelijkgedrag.25 april 2007 door Hugo Louter

Vergrijzingsmonitor: hoog tijd voor kennismanagement

In de publieke sector houdt men nog nauwelijks rekening metde naderende vergrijzing. Dat zal grote gevolgen hebben: kennisverlies,personeelskrapte en verstarring van organisaties door het ontbreken vandoorstroommogelijkheden. Het aantrekken van nieuw personeel kost veelinstanties nog geen grote moeite. Toch had bijna 40 procent had in hetafgelopen jaar al problemen met het vinden van voldoende personeel. 60 procent verwacht dat het in de komendeperiode steeds moeilijker wordt om voldoende geschikt personeel te krijgen.Bijna tweederde van de overheidorganisaties verwacht problemen te krijgen alsgevolg van de vergrijzing van het personeelsbestand.

De Vergrijzingsmonitor, een jaarlijks terugkerendonderzoek van Kluwer, KPMG en Randstad naar de vergrijzing in Nederland, wijst scherp aan waar het probleem ligt: de hete aardappel wordtvoortdurend doorgeschoven. Het hoger management ziet de toenemende vergrijzingin het algemeen als een probleem van de personeelsafdeling, die op haar beurtnaar het management verwijst.21 mei 2007 door Hugo Louter

Webcensuur door overheden komt steeds vaker voor

CensuurCensuur door overheden komt wereldwijd steeds meer voor, melddede BBC vrijdag in een bericht over een onderzoek van Open Net Initiative. Voor het onderzoekbestudeerde men duizenden websites van 120 internetproviders in 42 landen, en maarliefst 25 landen pasten één of andere vorm van filtering toe. In 2002 waren dater nog maar enkelen. Slachtoffer van de overheidscensuur werden websites endiensten als Google Maps en Skype.28 januari 2008 door Hugo Louter

Websites overheid gaan er niet op vooruit qua bereikbaarheid

Figuur bij Websites overheid gaan er niet op vooruit qua bereikbaarheid Eind 2007 bleek uit onderzoek van Centric en Uptrends dat bijna tweederde (63 procent) van de websites van landelijke, provinciale en lokale overheden niet voldoet aan de vastgestelde norm van 99,9 procent ‘uptime’. Gedurende de dertig dagen van het onderzoek waren de 466 onderzochte sites gemiddeld 3,1 uur onbereikbaar.

Vandaag publiceerde Uptrends nieuwe cijfers, waaruit blijkt dat de bereikbaarheid ten opzichte van november achteruit is gegaan met 0,4 procent. Van de 466 onderzochte sites hadden toen 171 een ‘uptime’ van minder dan 99,9 procent, nu zijn dat er 229. Ook het aantal sites met een 100 procent score op bereikbaarheid is gedaald: 172 websites voldoen hieraan. Eind 2007 waren er nog 219 sites die vlekkeloos functioneerden.